Prihlásenie

Aktuality

Pop - Star 2016

Vanessa Paušurová - 3.miesto

vo finále speváckej súťaže

(uč. Monika Škrabanová, DiS.art.)

Považská Bystrica 30.11.2016

 

Ocenenia na súťaži v hre na plechových dychových nástrojoch

5.ročník regionálnej súťaže v hre na plechových dychových nástrojoch

Ján Šorman - 3.miesto v II. kategórii ( uč. Ivan Valašek, DiS.art.)

Marek Kleman - 2.miesto v III. kategórii ( uč. Mgr.art.Martin Židek)

Adam Kleman - čestné uznanie v II. kategórii ( uč. Vladislav Humaj, DiS.art.)

korepetície Mgr.art Ivan Korec

Trenčín, 24.november 2016

Úspech na gitarovej súťaži

VIII. ročník gitarovej súťaže

Timea Toronyiová - Zlaté pásmo v I.A kategórii

Martin Obžera - Zlaté pásmo v I.B kategórii

Maroš Kalinay - Strieborné pásmo v II.C kategórii

( trieda Mgr. Zuzany Borikovej )

Prievidza, 16.november 2016

V novembri pripravujeme

09.11. - Školská prehliadka žiakov strunového oddelenia

12.11. - Sústredenie Big Band

15.11. - Jesenný interný koncert

16.11.-  Gitarová súťaž, Prievidza

22.11. - Jesenný koncert žiakov speváckeho a akordeónového oddelenia

24.11. - 5. ročník súťaže v hre na plechových dychových nástrojoch, Trenčín

 

Vystúpenia v auguste a septembri

Školský rok 2016/17 začal pre žiakov a učiteľov našej školy už 24.augusta 2016 skúškou orchestra a Big bandu.

Dôvod? Účinkovanie na Rozlúčke s letom v Novákoch dňa 27.8.2016, Festivale dychových hudieb v Strání na Morave dňa 28.8.2016,ďalej sme odohrali dva výchovné koncerty v Bánovciach nad Bebravou dňa 9.9 2016 a v Nitrici 10.9.  a 12.9.2016 sme sa predstavili delegácii obce Jílové u Prahy.

Vystúpenia pokračujú 1.10.2016 v Nitrici a 8.10.2016 v Bojniciach.

Plenárne RZ

Rodičovské združenie pri ZUŠ v Novákoch

pozýva rodičov na Plenárne rodičovské združenie,

ktoré sa bude konať

dňa 6. októbra 2016 o 16.00 hod.

v koncertnej sále ZUŠ.

 

Máte záujem o štúdium na našej škole?

Žiaci, ktorí majú záujem o štúdium

v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore,

majú možnosť prihlásiť sa do 13.9.2016.

Bližšie informácie u riaditeľky školy alebo na tel.č. 0918 374 477

Otvorenie školského roka 2016/2017

Otvorenie školského roka 2016/2017 bude dňa 5.septembra 2016 o 13.30 hod. v koncertnej sále ZUŠ.

Žiaci tanečného odboru hláste sa na vyučovanie dňa 6.septembra 2016 v čase od 14.00 - 16.00 hod.v učebni TO.

Stránky