„Pracujem s najdrahším hudobným nástrojom – s ľudským hlasom“.

Spevu sa venujem od malička. Prostredníctvom rôznych speváckych súťaží som sa dostala na ZUŠ v Prievidzi. Práve tu, inšpirovaná svojou pani učiteľkou, ma oslovila profesia pedagóga. Na strednej škole sa toto povolanie špecifikovalo na pedagóga spevu. Som absolventkou Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Následne som pokračovala v štúdiu na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v odbore vokálna interpretácia. Pedagogicky som pôsobila na ZUŠ v Nitrianskom Pravne, na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Hoci som vyštudovala operný spev, snažím sa v rámci edukačného procesu prispôsobovať štýl individuálne pre každého žiaka s rešpektom jeho speváckych schopností a emocionálneho cítenia. Na ZUŠ v Novákoch vyučujem spev, hru na keyboard, hudobnú náuku a vediem spevácky zbor.“