Obdobie objednávky 2018Rozpis objednávok 2018Deň zverejnenia objednávky 2018
15.01.2018Obj 12018.pdf16.01.2018
29.01.2018Obj 22018.pdf29.01.2018
31.01.2018Obj 32018.pdf31.01.2018
31.01.2018Obj 42018.pdf02.02.2018
13.02.2018Obj 52018.pdf13.02.2018
16.02.2018Obj 6-72018.pdf16.02.2018
28.02.2018Obj 82018.pdf28.02.2018
08.03.2018Obj 92018.pdf12.03.2018
29.03.2018Obj 10-112018.pdf29.03.2018
06.04.2018Obj-122018.pdf06.04.2018
26.04.2018Obj-13-142018.pdf27.04.2018
30.04.2018Obj-152018-1.pdf30.04.2018
14.05.2018Obj-162018.pdf14.05.2018
16.05.2018Obj-172018.pdf16.05.2018
18.05.2018Obj-182018.pdf22.05.2018
31.05.2018Obj-192018.pdf01.06.2018
01.06.2018Obj-202018.pdf07.06.2018
08.06.2018Obj-21-222018.pdf11.06.2018
25.06.2018Obj-23-242018.pdf26.06.2018
25.06.2018Obj-252018.pdf03.07.2018
28.06.2018Obj-262018.pdf04.07.2018
04.07.2018Obj-272018.pdf04.07.2018