Šťastné a veselé vianočné sviatky v kruhu svojich blízkych a úspešný nový rok 2020 praje kolektív ZUŠ Nováky

Adam Putiška – 3. miesto v zlatom pásme v kategórii I.C Sofia Gubová – strieborné pásmo v kategórii I.B Timea Toronyiová, Lucia Görögová- strieborné pásmo v kategórii II.A Martin Obžera – strieborné pásmo v kategórii II.B Emma Putišková – strieborné pásmo v kategórii III.A ( trieda Mgr. Zuzany Borikovej) Prievidza, 28. november 2019