V hudobnom odbore :
• Hra na klavíri, na keyboarde
• Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, viole, violončele, kontrabase
• Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute – sopránovej, altovej, tenorovej , basovej, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne, pozaune, lesnom rohu
• Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare
• Hra na akordeóne
• Hra na bicích nástrojoch
• Spev, zborový spev
V elokovanom pracovisku v Kamenci pod Vtáčnikom: gitara, keyboard, dychové nástroje
V elokovanom pracovisku v Nitrici: dychové nástroje, akordeón, keyboard
V elokovanom pracovisku v Nitrianskych Sučanoch: zobcová a priečna flauta, keyboard

Stiahnuť prihlášku vo formáte doc.

Shopping cart

close