Vyučovanie od 3.5.2021 pokračuje ako doteraz – prezenčne individuálne vyučovanie pre všetky ročníky okrem spevu a dychových nástrojov, dištančne spev, dychové nástroje a kolektívne vyučovanie. Nie je potrebný test žiaka a rodiča, ale čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo na stiahnutie tu https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Vážení rodičia, milí žiaci, od 26. apríla 2021 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR obnovujeme prezenčne individuálne vyučovanie pre žiakov všetkých ročníkov ZŠ, SŠ, VŠ okrem spevu a dychových nástrojov, dištančne pokračuje vyučovanie v skupinovej výučbe, speve a hre na dychové nástroje. https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/ Momentálne platné podmienky vstupu žiaka do školy https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/ Žiak pri nástupe odovzdá triednemu […]