Elektronická prihláška Prijímacie skúšky budú prebiehať  v hudobnom, tanečnom odbore a literárno – dramatickom odbore, vo výtvarnom treba priniesť dve domáce práce. V hudobnom odbore je možnosť prihlásiť sa na hudobné nástroje: CIMBAL – NOVÉ Hra na klavíri, na keyboarde Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach,…

Adam Putiška – 1. miesto v II. kategórii, cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia – gitarová trieda Mgr. Zuzany Borikovej Srdečne gratulujeme

Aktualizácia Školského semafora zo dňa 19.01.2022https://www.minedu.sk/data/att/21795.pdf Vážení rodičia a žiaci, na základe platnej legislatívy sa upravujú podmienky prezenčného vyučovania v našej základnej umeleckej škole nasledovne: Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný,…

Oznamujeme žiakom a rodičom , že v pondelok 10.1.2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a predmetoch. Vyučovanie bude prebiehať podľa platných rozvrhov. Je potrebné poslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. S prianím všetkého dobrého v celom novom roku 2022 sa na Vás tešíme!

I. Bienále celoslovenskej výtvarnej súťaže Púchovské parafrázy Žiačka výtvarného odboru z triedy Mgr. Lenky Matušíkovej získala Špeciálnu cenu poroty. Gratulujeme!