V šk.roku 2018/19 MD – zastupuje uč. Elena Meleshchenko.

Tanečný pedagóg , diplomovaná učiteľka spoločenského tanca a výchovy, členka Slovenskej únie tanca a tanečného športu, absolventka SZUŠ Xoana, pôsobenie v tanečnom klube Pani Viery Nedeljakovej a v tanečnej škole Petra Ciekera v Žiline.

Pod vedením p. uč. Bielickej pracujú tri tanečné skupiny: prípravné štúdium – deti MŠ vo veku 4-6 rokov, 1.ročník – žiaci vo veku 7-10 rokov, staršie žiačky vo veku 11-15 rokov.

Staršie žiačky a žiačky 1.roč.sa pripravujú na súťaž Pohyb bez bariér do Bratislavy, Festival moderného tanca do Bojníc.

Mladšie žiačky vystupujú na výchovných koncertoch a kultúrnych programoch na území mesta.