Sofia Gubová – 3.miesto v Zlatom pásme Baby kategórie Timea Toronyiová – Zlaté pásmo v I. kategórii Adam Putiška – Zlaté pásmo v I. kategórii Martin Obžera – Strieborné pásmo v II. kategórii  ( trieda Mgr. Zuzana Boriková, DiS.art.) Bojnice 12.-13.2.2019 Gratulujeme!

Prajeme Vám krásne a radostné Vianoce v kruhu svojich blízkych a v nadchádzajúcom roku 2019 veľa šťastia, zdravia, spokojnosti a veľa pracovných i osobných úspechov. Kolektív zamestnancov ZUŠ  

Adam Putiška : 1.kategória B: Zlaté pásmo Timea Toronyiová: 1.kategória C: 3. miesto v Zlatom pásme Martin Obžera: 2.kategória A: 3.miesto v Zlatom pásme (Mgr. Zuzana Boriková DiS. art. ) Prievidza, 29.11.2018 Ďakujeme a srdečne gratulujeme