K 60. výročiu založenia školy sme zakúpili do koncertnej sály nové koncertné krídlo YAMAHA. Jeho cena bola 16 790€,čiastkou 7 000€ prispelo mesto Nováky a ostatné finančné prostriedky sme doplnili z rozpočtu školy. Síce sme čakali na jeho výrobu v Japonsku a dlhšiu cestu k nám, ale oplatilo sa. Veľmi sa tešíme!

Handlovský zlatý mikrofón Celoslovenská spevácka súťaž Vanessa Paušurová – Zlaté pásmo 3. miesto v kategórii Cp Veronika Vidová – Zlaté pásmo v kategórii Bp ( uč. Monika Škrabanová, DiS.art.) Handlová, 18.október 2018