Handlovský zlatý mikrofón Celoslovenská spevácka súťaž Vanessa Paušurová – Zlaté pásmo 3. miesto v kategórii Cp Veronika Vidová – Zlaté pásmo v kategórii Bp ( uč. Monika Škrabanová, DiS.art.) Handlová, 18.október 2018