Bicím nástrojom sa venujem už od útleho veku. Ako jedenásťročný som začal navštevovať triedu bicích nástrojov Mgr. Petra Kršku na ZUŠ  L. Stančeka v Prievidzi. V roku 2003 som úspešne vykonal prijímací pohovor na Konzervatórium v Žiline, kde som študoval pod taktovkou pedagóga Milana Michalca. Neskôr po získaní maturitného vysvedčenia v roku 2007 som vykonal prestupové skúšky na Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici k Mgr. Petrovi Solárikovi.

Počas svojho štúdia som sa zúčastňoval rôznych kurzov a súťaží, pričom za svoje najväčšie úspechy považujem v roku 2004 2. miesto v Súťaži študentov konzervatórií v hre na bicie nástroje a o tri roky neskôr čestné uznanie.  Momentálne sa vidím v hudobných žánroch ako rock , jazz alebo funky, ktorým sa aktívne venujem a súčasne koncertujem.