Bicím nástrojom sa venuje už od útleho veku. Ako jedenásťročný začal navštevovať triedu bicích nástrojov Mgr. Petra Kršku na Základnej Umeleckej Škole L. Stančeka v Prievidzi. V roku 2003 úspešne vykonal prijímací pohovor na Konzervatórium v Žiline, kde študoval pod taktovkou pedagóga Milana Michalca. Neskôr po získaní maturitného vysvedčenia v roku 2007 vykonal prestupové skúšky na Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici k Mgr. Petrovi Solárikovi, kde po úspešných dvoch rokoch štúdia ukončil svoje vzdelanie absolutóriom. Počas svojho štúdia sa zúčastňoval rôznych kurzov a sútaží, pričom za svoje najväčšie úspechy považuje v roku 2004 2. miesto v Sútaži študentov konzervatórií v hre na bicie nástroje a o tri roky neskôr čestné uznanie. Napriek jeho mladému veku stihol ako muzikant precestovať takmer celú Európu. Momentálne sa vidí v hudobných žánroch ako rock , jazz alebo funky, ktorým sa aktívne venuje a súčasne koncertuje.