ĎAKUJEME ŽIAKOM za reprezentáciu školy na koncertoch, vystúpeniach a výstavách, za výborné výsledky na súťažiach. ĎAKUJEME RODIČOM a PRIAZNIVCOM ŠKOLY za podporu, materiálnu a finančnú pomoc a darovanie 2% z daní. Všetkým Vám prajeme krásne leto plné zážitkov! V našej škole tieto prázdniny budú pracovné,…

Elektronická prihláška Prijímacie skúšky budú prebiehať  v hudobnom, tanečnom odbore a literárno – dramatickom odbore, vo výtvarnom treba priniesť dve domáce práce. V hudobnom odbore je možnosť prihlásiť sa na hudobné nástroje: CIMBAL – NOVÉ Hra na klavíri, na keyboarde Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach,…

Adam Putiška – 1. miesto v II. kategórii, cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia – gitarová trieda Mgr. Zuzany Borikovej Srdečne gratulujeme