Obdobie objednávky 2020Rozpis objednávok 2020Deň zverejnenia objednávky 2020
09.01.2020Obj-12020.pdf13.01.2020
22.01.2020Obj-22020.pdf23.01.2020
03.02.2020Obj-32020.pdf03.02.2020
03.02.2020Obj-42020.pdf03.02.2020
03.02.2020Obj-52020.pdf10.02.2020
24.02.2020Obj-62020.pdf24.02.2020
09.03.2020Obj-72020.pdf09.03.2020
10.03.2020Obj-82020.pdf10.03.2020
27.03,30.03.2020Obj-9-102020-1.pdf30.03.2020
01.04.2020Obj-112020.pdf01.04.2020
01.04.2020Obj-122020.pdf01.04.2020
29.04.2020Obj-132020.pdf29.04.2020
26.05.2020Obj-142020.pdf26.05.2020
26.-27.05.2020Obj-15-162020.pdf27.05.2020
10.06.2020Obj-172020.pdf10.06.2020
24.06.2020Obj-182020-1.pdf24.06.2020
29.06.2020Obj-192020.pdf29.06.2020
11.08.2020Obj-202020.pdf11.08.2020