Obdobie objednávky 2020Rozpis objednávok 2020Deň zverejnenia objednávky 2020
09.01.2020Obj-12020.pdf13.01.2020
22.01.2020Obj-22020.pdf23.01.2020