Som absolventom Základnej umeleckej školy v Bojniciach a Konzervatória v Banskej Bystrici v hre na saxofón. V roku 2013 som začal študovať na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.

Od školského roku 2011/12 som sa zamestnal v Základnej umeleckej škole v Novákoch ako zastupujúci učiteľ keyboardu a klavíra počas MD. Neskôr som si vybudoval vlastnú triedu, kde vyučujem saxofón, zobcovú flautu, klavír a keyboard. Vyučujem aj na elokovanom pracovisku v Nitrici. V roku 2014 som založil jazzové zoskupenie Big Band.

Aktívne hrám v kapele Homosapiens v Martine.