Schneiderova Trnava

APR
27

15. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže žiakov ZUŠ

MIROSLAV MACHO, KRISTÍNA ŠIMKOVÁ, MARIANNA OBERTOVÁ

strieborné pásmo v 2. kategórii

v komornej hre sláčikových nástrojov s klavírom

( uč. Eva Gardlíková, Beáta Burdová)

Trnava, 17. apríl 2015

 

Husľová súťaž v Kremnici

APR
27

7. ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa

MIROSLAV MACHO – bronzové pásmo v 3. kategórii

Kremnica,10. apríl 2015

Celoslovenská gitarová súťaž

APR
27

ALEX ĎURTA – strieborné pásmo v 3. kategórii

( uč. Mgr. Zuzana Boriková)

Bojnice, 26. a 27.3.2015

Zlaté pásmo v gitarovej súťaži

APR
27

VI.ročník gitarovej súťaže

MAROŠ KALINAY – Zlaté pásmo v II.A kategórii

( uč. Mgr.Zuzana Boriková)

Prievidza, 19 november 2014

1. miesto v Zlatom pásme

JÚN
11

Krajský festival komornej hry dychových nástrojov

Trúbkové trio – 1. miesto v II. kategórii v Zlatom pásme

(Adam Kleman, Marek Kleman, Dorota Kmeťová)

– trieda uč. Vladislav Humaj, Martin Peták

1. miesto v krajskej súťaži Slávik Slovenska 2014

JÚN
11

Viktória Takšónyová – 1. miesto v I. kategórii

a postup na  24. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí

v interpretácii slovenskej ľudovej piesne ( Pezinok 19.-20. jún 2014)

– trieda uč. Moniky Škrabanovej

VI. ročník husľovej súťaže Rudolfa Orsága

MÁJ
12

Miroslav Macho – bronzové pásmo v 2. kategórii

Michal Mäsiar – čestné uznanie v 3. kategórii

– trieda uč. Evy Gardlíkovej, klavírny sprievod uč. Beáta Burdová

Kremnica, 25. apríl 2014

Zvolenské tanečné pódium 2014

MÁJ
05

Tanečná skupina MINI – Váza, Diplom za súlad detského tanečného prejavu s hudbou

(Lucia Hanusová, Lucia Laššáková, Lea Kmeťová, Lea Dvončová, Nelka Cachovanová, Martin Dvonč)

uč. Nikoleta Ročkárová

Zvolen,4. máj 2014

Kremnické laso 2014

MÁJ
05

Monkeys – 1. miesto v kategórii hud. skupín nad 15 rokov

a zároveň LAUREÁT SÚŤAŽE

uč. Ján Vážan, DiS.art.

(Petra Vajdová-spev, Kristína Valjentová – klávesy, Katarína Svitková – gitara,

Lenka Javorčeková – gitara, Natália Čupcová – basová gitara, Beáta Šmýkalová – bicie)

Kremnica, 2. máj 2014

Celoslovenská súťaž v hre na saxofóne

MÁJ
02

Anna Cinková, Roman Krajčík – bronzové pásmo v I. kategórii

Šimon Beňo – čestné uznanie, I. kategória

– trieda uč. Martina Petáka, klav. sprievod uč. Beáta Burdová

Stará Ľubovňa, 30. apríl 2014

Shopping cart

close