Slávik Slovenska 2014

MÁJ
02

Okresné kolo

Viktória Takšónyiová – 1. miesto v I. kategórii, postup do krajského kola v Trenčíne

treida uč. Moniky Škrabanovej

sprievod – Adam Lukáč, akordeón ( uč. Jana Oboňová)

Prievidza, 29. apríl 2014

Gitarový festival Giraltovce

APR
16

Maroš Kalinay – 3 .miesto v 1. kategórii ( uč. Zuzana Boriková)

Alex Ďurta, Zuzana Svitková – Čestné uznanie ( uč. Peter Pisár)

Giraltovce, 4. apríl 2014

POP SENICA 2014

APR
16

15. ročník hudobnej a speváckej súťaže

Monkeys – 3. miesto v kategórii hudobných skupín nad 18 rokov

(Petra Vajdová-spev, Kristína Valjentová – klávesy, Katarína Svitková – gitara,

Lenka Javorčeková – gitara, Natália Čupcová – basová gitara, Beáta Šmýkalová – bicie)

uč. Ján Vážan, DiS. art.

Senica,11.apríl 2014

ZEMPLÍN POP 2014

APR
16

 5. ročník súťažnej prehliadky populárnych hudobných skupín pôsobiacich na ZUŠ

Monkeys – 1. miesto v kategórii hudobných skupín nad 18 rokov

(Petra Vajdová-spev, Kristína Valjentová – klávesy, Katarína Svitková – gitara,

Lenka Javorčeková – gitara, Natália Čupcová – basová gitara, Beáta Šmýkalová – bicie)

Beáta Šmýkalová, Natália Čupcová – cena za inštrumentálny výkon

( uč. Ján Vážan, DiS.art.)

Michalovce, 8. apríl 2014

Schneiderova Trnava 2014

APR
16

Sólová hra na husliach

Miroslav Macho 2. kategória Čestné uznanie

(trieda uč. Evy Gardlíkovej, korepetícia uč. Beáta Burdová)

Komorná hra

2. kategória zoskupenie sláčikových nástrojov s klavírom:

Michal Mäsiar, Miroslav Macho, Adriana Juríková – strieborné pásmo

(trieda uč. Evy Gardlíkovej a uč. Beáty  Burdovej)

Trnava 21. marec 2014

Medzinárodná tanečná súťaž

APR
16

Pobyb bez bariér

kategória OPEN Dance 12-15 rokov – 4. miesto

Tanečná akupina LERONA: Miroslava Ďuricová, Kristína Filková, Lenka Roháčová, Lenka Semaníková,

Viktória Tkáčová, Katarína Trčová, Anna Mária Uhlárová, Nikola Uhlárová, Alžeta Oršulová

( trieda uč. Nikolety Ročkárovej)

Bratislava 22.marec 2014

V. ročník gitarovej súťaže

NOV
25

Matúš Levčík – strieborné pásmo v III. kategórii

( uč. Rastislav Šidlo)

Prievidza, 20. november 2013

Beatfórum Gbely 2013

NOV
25

RŠ band – 3. miesto v kategórii Hudobné skupiny do15 rokov – uč. Rastislav Šidlo

( Ema Hanusová, Adam Kmeť, Adam Dobiš, Mário Radosa, Matúš Levčík)

Monkeys – 2. miesto v kategórii Hudobné skupiny nad 15 rokov – uč. Ján Vážan

(Petra Vajdová-spev, Kristína Valjentová – klávesy, Katarína Svitková – gitara,

Lenka Javorčeková – gitara, Natália Čupcová – basová gitara, Beáta Šmýkalová – bicie)

Gbely, 15. november 2013

XII. Timravina studnička

OKT
02

Regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

Marko Mikulášik – 1. miesto v IV. kategórii

Prievidza, 2. október 2013

XII. medzinárodný festival akordeonistov

JÚN
12

Euromusette – Goldentango

Šimon Macek – Zlaté pásmo 3. miesto

( trieda uč. J. Oboňovej)

Rajecké Teplice, 29. a 30. máj 2013

Shopping cart

close