Študoval na Vysokej škole múzických umení odbor skladba, štúdium úspešne ukončil v roku 2017. Predtým absolvoval štúdium na Cirkevnom konzervatóriu odbor cirkevná hudba v rokoch 2004 – 2008 a súčasne odbor skladba v rokoch 2005 – 2011 u skladateľa Mgr. Víťazoslava Kubičku. Po skončení základného štúdia na konzervatóriu popri štúdiu na Vysokej škole múzických umení vyštudoval i špecializačné štúdium v odbore jazzová a populárna hudba u Mgr. Františka Báleša. Obligátne študoval i hru na bicie nástroje.

 Je víťazom českej skladateľskej súťaže Gramodeska 2008 a zúčastnil sa rôznych workshopov ako napr. Letná jazzová dielňa na Štátnom konzervatóriu u Ondreja Krajňáka v r. 2008. Počas štúdií hral v mnohých hudobných zoskupeniach ako napr. Queen revival band Marquee, progresívno-rocková skupina Persona Grata alebo jazzband Cirkevného konzervatória s názvom Nedieľka, kde sa angažoval ako aranžér i klavirista. Na klávesy hral i v divadle Nová scéna v muzikáli Mozart.

Vo veľkej miere sa venuje kompozíciám pre najmenších žiakov a žiakov študujúcich na ZUŠ, prispieva svojimi skladbami do projektu Rajecká hudobná jar, kde súťažia deti zo slovenských ZUŠ. Tvorí samozrejme i skladby pre študentov konzervatórií, vysokých škôl i profesionálnych umelcov. Taktiež komponuje scénickú hudbu (študentské filmy študentov FTF – VŠMU). V súčasnosti stabilne pôsobí v profesionálnej hudobnej skupine Swayband ako aranžér a hráč na klávesové nástroje.

Shopping cart

close