Akordeón.Nie je nás veľa, ale hráme radi.Je nás 11 žiakov a hráme všetko čo sa nám páči a čo sa páči našim poslucháčom. Snažíme sa vystupovať na mestských podujatiach, ako aj na akciách poriadaných v ZUŠ – ke. Chodíme na Akordeónový festival do Rajeckých Teplíc.Tešíme sa z každého nového žiaka, ktorý má záujem o akordeón. Môže byť aj starší…Ak sa ti harmonika – akordeón páči, ukáž sa v našej škole!