Vyučujem hru na akordeóne a hudobnú náuku.

Akordeón je nástroj s bohatým využitím: v sólovom interpretačnom umení, vo folklórnom žánre, v súborovej a orchestrálnej hre, taktiež sa čoraz častejšie objavuje v kapelách produkujúcich populárnu hudbu. Cieľom mojej práce je získať žiakov pre hru na tomto nástroji, aby láska k akordeónu a hudbe  boli neoddeliteľnou súčasťou ich života.

Okrem  vyučovania hudobnej náuky v rôznych ročníkoch sa venujem i deťom v prípravnom štúdiu, obsahom ktorého je pestrá paleta činností – speváckych, pohybových, inštrumentálnych… Hravým spôsobom rozvíjam ich hudobnosť a základnú tvorivosť. Radosť žiakov pri vyučovaní je mojou najväčšou odmenou.

Shopping cart

close