V hudobnom školstve pôsobím od roku 1984,kedy som ukončila štúdium na Konzervatóriu v Žiline, v odbore hra na klavíri. Začiatky mojej pedagogickej praxe sa začali v tom istom roku na vtedajšej ĽŠU v Novákoch.Okrem vyučovania hry na klavíri som neustále pôsobila ako korepetítorka hlavne v speváckom a dychovom oddelení.V roku 2001 som z rodinných dôvodov nastúpila do ZUŠ Bojnice, kde som vyučovala klavír, korepetovala a viedla predmetovú komisiu klavírneho oddelenia. Po rokoch pôsobenia v uvedenej ZUŠ sa mi splnil sen a vrátila som sa do ZUŠ Nováky, ktorá mi od mladosti prirástla k srdcu, a kde pokračujem vo svojej pedagogickej činnosti od roku 2017. Počas rokov praxe som sa snažila naučiť mojich žiakov nie len hrať na klavíri, ale hlavne vštepiť im lásku k hudbe ako takej.Niektorí moji žiaci pokračovali v štúdiu na Konzervatóriách ( Žilina, B. Bystrica, Brno) i na VŠMU (Bratislava).Mnohí žiaci sa zúčastňovali a stále sa zúčastňujú rôznych klavírnych súťaží, na ktorých takmer každoročne získavajú ocenenia na popredných miestach ( Bojnice, B. Bystrica, Trnava, Nitra, D.Kubín). Génius hudby – Ludvig van Beethoven kedysi povedal, že hudba je vyššie zjavenie ako všetka múdrosť a filozofia sveta.Táto krásna myšlienka ma vedie celou mojou pedagogickou praxou a pevne verím, že všetky deti ktoré „prešli mojimi rukami“ ostanú verné klavíru, ale hlavne neprestanú milovať hudbu.

Shopping cart

close