Slávnostné oceňovanie žiakov, spojené s koncertom žiakov a učiteľov ZUŠ.

P. riaditeľka Zdenka Duchoňová odovzdala ocenenie 59 žiakom hudobného, výtvarného a tanečného odboru za reprezentáciu školy a umiestnenie v súťažiach . Gratulujeme!

 

Shopping cart

close