V roku 2000 som ukončila štúdium na Konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici pod vedením Mgr. Márie Sedlákovej, PhD. v hre na gitare.  Moje štúdium ďalej pokračovalo na Pedagogickej fakulte UFK v Nitre, odbor hudobná výchova – pedagogika. Už popri štúdiu som sa externe venovala pedagogickej činnosti v ZUŠ.

V rokoch 2000 – 2005 som pôsobila v ZUŠ v Novákoch, kde žiaci mojej triedy reprezentovali školu na rôznych vystúpeniach, koncertoch a súťažiach. So žiakmi sme sa venovali nielen sólovej , ale aj komornej hre ( duo, trio, kvarteto). Po niekoľkoročnej prestávke od šk.roku 2013/14  opäť pôsobím ako pedagogička na tejto škole. 

Shopping cart

close