Interné čísloPartner zmluvyPopis zmluvySúbor zmluvyDátum vytvoreniaPoradie
1/2020Benet, s r.o., NovákyDodatok č. 8 k Zmluve T-2009/ZUŠ/05/BT12020.pdf"24.01.20201
2/2020ZO OZ PŠaV SR,
ZV ZUŠ Nováky
Kolektívna zmluva na r. 2020Kolektívna-zmluva-na-r.-2020.pdf"26.02.20202
3/2020ZŠ s MŠ NitricaZmluva o nájme č. 2/2020Zmluva-č.-32020.pdf"25.09.20203
4/2020Benet, s r.o. NovákyDodatok č. 9 Zmluvy o dodávke a odbere T-2009/ZUŠ/05/BT42020.pdf"29.09.20204
5/2020SOLITEA Slovensko,a.s.Oznámenie o zlúčeni VEMA a SOLITEA52020.pdf"17.12.20205
6/2020UNION poisťovňaDodatok č. 1 k Rámcovej zmluve zo dňa 07.12.201762020-1-1.pdf"17.12.20206
7/2020UNION poisťovňaDodatok k poisteniu zodpovednosti za škodu k Rámc.zml. zo dňa07.12.2072020.pdf"18.12.20207
8/2020UNION poisťovňaDodatok k poisteniu majetku k Rámc.zml. zo dňa 07.12.2082020.pdf"18.12.20208

Shopping cart

close