Na Základnej umeleckej škole v Novákoch pôsobím od roku 1984 od skončenia môjho štúdia na Konzervatóriu v Žiline, kde som študovala priečnu flautu u prof. Jána Figuru.Môj život bol však s touto školou spätý už omnoho skôr od roku 1976 – ako žiačka Bojnickej ZUŠ-ky som bola členkou dychového orchestra vtedajšej ĽŠU v Novákoch. Mnohí si isto pamätajú významné úspechy tohto telesa pod vedením uč. J. Sedláčka a J. Roháča.V Novákoch som pôsobila najskôr ako učiteľka, učila som zobcovú a priečnu flautu a hudobnú náuku. V roku 1991 som sa stala zástupkyňou riaditeľky a v roku 1996 riaditeľkou školy. V marci 2010 som bola ocenená na KŠÚ v Trenčíne Plaketou J. A. Komenského za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti školstva.Absolventi mojej triedy študujú na konzervatóriách, prípadne na stredných alebo vysokých odborných školách, sú členmi amatérskych hudobných telies, prípadne pôsobia v ZPOZ v jednotlivých obciach.Mám to šťastie, že moja práca nie je pre mňa len zamestnanie ale je mi zároveň aj koníčkom. Je kreatívna, napĺňa ma a je pre mňa zmysluplná. Tešia ma úspechy našich žiakov, ale i zlepšenie materiálno – technického vybavenia alebo vzhľadu budovy.Niektoré pracovné plány sa podarilo naplniť, ale stále mám ešte množstvo pred sebou. Verím, že sa mi väčšina z nich podarí splniť a dosiahnuť.

Shopping cart

close