O MNE: Do vtedajšej Ľudovej školy umenia v Novákoch som nastúpila v roku 1974 ako sedemročné dieťa, očarené hudbou a uchvátené tým pre mňa najkrajším nástrojom na svete – klavírom. Už po krátkom čase som vedela, že chcem byť učiteľkou v hre na klavíri – takou, ako bola tá moja, p.uč. Jarmila Špeťková. Sen sa mi splnil, v roku 1981 som bola prijatá na Konzervatórium do Žiliny k prof. Marte Singerovej. Školu som ukončila v roku 1987 a nastúpila do svojej materskej ZUŠ – ky v Novákoch, kde pôsobím doteraz. Od šk. roku 2009/2010  som zástupkyňa riaditeľky školy.

Žiaci sa na hodinách oboznamujú s klasickou klavírnou tvorbou, pričom vyberáme skladby rôznych štýlových období. V rámci spestrenia repertoáru nezabúdame ani na jazzovú a populárnu hudbu, 4 -ručné skladby., zapájame sa do komorných zoskupení.

Hra na klavír – tanec ľudských prstov  (Ludwig Witthgenstein)

Shopping cart

close