Už ako dieťa som navštevovala Ľudovú školu umenia v Novákoch. Začala som ako sedemročná hrať na zobcovú flautu, neskôr  na klarinete. Niekoľko rokov som hrávala v školskej dychovke.

V roku 1990 som absolvovala Konzervatórium v Žiline, odbor hra na klarinet v Žiline v triede prof. Bienika.

V ZUŠ v Novákoch pôsobím od roku 1991.Žiaci z mojej triedy sa zapájali do rôznych koncertov – výchovných, školských, vianočných. Do šk. roku 2008/09 som s mojimi žiakmi hrou na klarinete a   saxofóne účinkovala v  školskom dychovom orchestri.

Učím nielen v Novákoch, ale aj na pobočkách v Nitrici a Kamenci pod Vtáčnikom. So žiakmi hrám rôzne hudobné žánre ako v sólovej tak i v komornej hre.

Shopping cart

close