Profil názovNázov verejného obstarávaniaSúbor NVOVýsledok verejného obstarávaniaSúbor výsledok VO
Profil verejného obstarávateľa Názov: ZUŠ Chemikov 956/34, Nováky Štatutárny zástupca: Zdenka Duchoňová ,riaditeľka Adresa: ZUŠ, Chemikov 956/34, 972 71 Nováky IČO: 36126861Porevízna oprava bleskozvodu.Porevízna oprava bleskozvodu.pdf
Profil verejného obstarávateľa Názov: ZUŠ Chemikov 956/34, Nováky Štatutárny zástupca: Zdenka Duchoňová ,riaditeľka Adresa: ZUŠ, Chemikov 956/34, 972 71 Nováky IČO: 36126861Nákup pohoviek a kresielNákup pohoviek a kresiel.pdf
Profil verejného obstarávateľa Názov: ZUŠ Chemikov 956/34, Nováky Štatutárny zástupca: Zdenka Duchoňová ,riaditeľka Adresa: ZUŠ, Chemikov 956/34, 972 71 Nováky IČO: 36126861Vymaľovanie chodieb, WC v budove ZUŠ a demotáž potrubia z liatinových rúr.Vymaľovanie chodieb, WC v budove ZUŠ a demotáž potrubia z liatinových rúr.pdf

Shopping cart

close