Tanečný odbor

Tanec je špeciálny druh umenia, ktorý s pomocou ľudského tela a hudby zobrazuje myšlienky a pocity. Tanec je sloboda. Sloboda mysle, fantázie, pohybu a emócií. Tanec dáva príležitosť byť kýmkoľvek chceš.

Žiaci tanečného odboru v ZUŠ Nováky získavajú základy hudobno – pohybovej výchovy a tanečnej prípravy, vedomosti v oblasti klasického a džezového tanca, ľudového a kreatívneho tanca. Zároveň sa zdokonaľuje aj schopnosť umeleckého, hudobného a priestorového vnímania. Žiaci sa úspešne zúčastňujú rôznych tanečných festivalov, pohárových a celoslovenských súťaží.

Tancujeme s láskou, tvoríme pre seba a svoju históriu, ktorú píšeme iba raz za život.

Vitajte v tanci, svete umenia, kde sa každý môže stať tanečníkom!

Shopping cart

close