Rada školy:

  • zástupcovia pedagogických zamestnancov: Jana Oboňová, DiS.art., Monika Škrabanová, DiS.art.
  • zástupca nepedagogických zamestnancov: Soňa Pometlová
  • delegovaní poslanci mestského zastupiteľstva: Ing. Branislav Adamec, František Včelík
  • zástupcovia rodičov: Mgr. Ing. Rastislav Komáromi, Mgr. Silvia Szeghyová

Shopping cart

close