Rodičovské združenie bolo zaregistrované ako občianske združenie, čím vznikla  možnosť darovať našej škole 2% z daní, čo je pre nás veľkým prínosom. Získané finančné prostriedky využívame na nákup nástrojov, školských pomôcok, notového materiálu, hradíme účastnícke poplatky na súťažiach a prehliadkach, poplatky na cestovné. Rodičovský príspevok je 15,-€ na žiaka a na odbor, vždy sa schvaľuje na plenárnom rodičovskom združení v danom školskom roku. Príspevok je možné uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet Rodičovského združenia pri ZUŠ Nováky:
SK12 0200 0000 0017 0968 2058

Rodičovská rada: Eduard Gombarčík – predseda, Jana Oboňová, DiS.art. – tajomníčka, Marcela Iliašová – hospodárka, Ing. Ingrid Kmeťová – člen, Alena Lagová – člen

Revízna komisia: Beáta Boboková – Vaská, Ing. Martina Dzuríková, Ivan Valašek, DiS.art.

Shopping cart

close