Po absolvovaní Ľudovej školy umenia v Novákoch v triede uč. J. Ťapušku v hre na pozaunu ma v roku 1983 prijali na Konzervatórium v Žiline. Pod odborným vedením prof. Jiřího Bukača som v roku 1989 absolvoval a ukončil štúdium. Následne som sa zúčastnil konkurzu do Vojenského umeleckého súboru ( Vus) v Bratislave, kde som absolvoval základnú vojenskú službu. Po jej ukončení som v roku 1991 nastúpil ako učiteľ do ZUŠ v Prievidzi a v Novákoch. V máji 1993 som zmenil pôsobisko a zamestnal som sa vo Vojenskej hudbe v Trenčíne, neskôr v Banskej Bystrici. V ZUŠ v Novákoch učím externe od roku 2008 hru na plechové dychové nástroje. Popri tom vyučujem aj na konzervatóriu v Žiline. Hrávam v rôznych zoskupeniach a kapelách napr. „Blues 8“, moravská dychovka „Stráňanka“, „Big Band Slovakia“.

Shopping cart

close