Po absolvovaní ĽŠU v Martine som navštevovala Konzervatórium v Žiline, ktoré som ukončila v roku 1988. V ZUŠ v Novákoch pracujem od roku 2000, vyučujem hlasovú výchovu, spev a hru na keyboarde. Speváci z mojej triedy často účinkujú na príležitostných podujatiach mesta. Žiačka Laura Belicová reprezentuje školu v rámci Slovenska ako finalistka ,,Slovensko má talent“ a ,,Minitalent“.V ,,Minitalente“ účinkoval aj Marko Mikulášik. Repertoár žiakov je pestrý-od ľudových,umelých piesní cez klasiku a muzikál až po populárnu pieseň. Niektorí žiaci pôsobia ako sólisti v školských kapelách alebo v školskom zbore. Mojim cieľom je viesť deti k láske k spevu,spievať pre radosť sebe aj iným….