V mojej triede vyučujem hru na dychové nástroje-trúbka,pozauna, lesný roh,tuba,zobcová flauta a iné dych. nástroje V triede sa okrem sólovej hry,venujem hlavne komornej a to rôznych žánrov,lebo to deti veľmi baví. S mojou triedou sa zapájame do všetkých hudobných akcií,ktoré poriada škola-napr. Vianočné koncerty,výberové školské koncerty,výchovné koncerty a pod. Prípadne,keď mám veľmi talentovaného žiaka,tak sa rád s ním zúčastním prehliadky,alebo súťaže. Ešte do školského roku 2008/2009 som viedol dychový orchester,ktorý sa úspešne zúčastňoval rôznych akcií a nahral aj CD. Momentálne je počet žiakov na dychové nástroje menší,tak hrávame aspoň v zostave fanfár..