V mojej triede vyučujem hru na dychové nástroje – trúbka, lesný roh zobcová flauta a keyboard. V triede sa okrem sólovej hry, venujem hlavne komornej a to rôznych žánrov, lebo to deti veľmi baví. S mojou triedou sa zapájame do všetkých hudobných akcií, ktoré poriada škola-napr. Vianočné koncerty, výberové školské koncerty, výchovné koncerty a pod. Prípadne, keď mám veľmi talentovaného žiaka, tak sa rád s ním zúčastním prehliadky alebo súťaže. 

Vyučujem aj na elokovanom pracovisku v Nitrici, Nitrianskych Sučanoch a Kamenci pod Vtáčnikom.

Shopping cart

close