Výtvarné oddelenie 

 

V šk. roku 1987/88 sa otvorili dvere do sveta fantázie, dvere do výtvarného odboru. Pre žiakov z Novák a okolia bol vytvorený priestor umelecky sa vyjadriť, možnosť objaviť v sebe schopnosť tvoriť a prezentovať svoj talent a zručnosť. Žiaci získavajú vedomosti z oblasti kresby, maľby, grafiky, priestorového vytvárania, ale aj teórie a dejín výtvarného umenia. Zároveň sa cibrí umelecká vnímavosť, zručnosť a vzťah k výtvarnému umeniu. Malá hŕstka sa rozrástla a úspešne sa prezentuje na výstavách a výtvarných súťažiach doma aj s zahraničí. Žiaci sa zúčastňujú na Bienále fantázie v Martine, malých grafických formách vo Vrútkach, Výtvarnom a literárnom Trenčíne a iných. Za hranicami napríklad v Číne, Japonsku, USA alebo Poľsku. Niektorých našich absolventov sprevádza umenie aj naďalej. Úspešne študujú na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania. Tvorivo narábajú s bežne používanými výtvarnými materiálmi, ale majú príležitosť objavovať aj skrytý potenciál zdanlivo nevýtvarných materiálov. Láska k umeniu a snaha niečo vytvoriť, niečo hodnotné zanechať nútia ďalej napredovať a prijímať výtvarné a každodenné výzvy..

Shopping cart

close