Do 26.6. 2024 je spustená e-prihláška: https://zus-novaky.edupage.org/register/

Máte možnosť prihlásiť svoje dieťa:

• do hudobného odboru – deti od 5rokov/starší už len na niektoré hudobné nástroje

• do tanečného odboru – otvárame aj predprípravné štúdium pre deti vo veku 4-5 rokov

• do výtvarného odboru – posledné voľné miesta

Po vyplnení prihlášky si dohodnite termín na tel.čísle 0918 374 477

 

Shopping cart

close