Vážení rodičia a milí žiaci, na základe rozhodnutia ministra o opatreniach pre školy https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/ oznamujeme, že od pondelka 12.10. 2020 až do odvolania sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. V našom prípade nebude prezenčné vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore, v hudobnom odbore v predmetoch hudobná náuka, prípravná hudobná výchova, zborový spev, […]

Vážení rodičia, milí žiacivyučovanie na našej škole prebieha bez obmedzení, samozrejme za prísneho dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení v súvislosti s COVID -19.Momentálne nemá skúšky Big band.Od 16.09.2020 platia nové upravené usmernenia – manuál nájdete tu https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf.Zákonný zástupca žiaka, ktorý je PN alebo má nariadenú karanténu, je povinný túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi, príp. vedeniu školy. […]