Vážení rodičia, milí žiacivyučovanie na našej škole prebieha bez obmedzení, samozrejme za prísneho dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení v súvislosti s COVID -19.Momentálne nemá skúšky Big band.Od 16.09.2020 platia nové upravené usmernenia – manuál nájdete tu https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf.Zákonný zástupca žiaka, ktorý je PN alebo má nariadenú karanténu, je povinný túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi, príp. vedeniu školy. […]