Vážení rodičia, na základe rokovania okresného krízového štábu, odporúčania RÚVZ v Prievidzi a po prerokovaní so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že od pondelka 22.2.2021 obnovujeme prezenčné individuálne vyučovanie pre žiakov vo veku prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj, dištančne pokračuje kolektívne vyučovanie, predmety spev a hra na dychové nástroje. […]

Vážení rodičia, milí žiaci, na základe usmernenia MŠVVaŠ pokračuje vyučovanie na našej škole od 11.01.2021 dištančnou formou. Základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ) aj jazykové školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). https://www.facebook.com/jan.svajcik/videos/10224667985590895