Pomôžte nám získať finančnú výhru 1000,-€ vo výtvarnej súťaži Fantastický svet Prior. Podporte nás svojím hlasom na FB školy – dajte lajk na obrázok číslo 1. Vaším lajkom môžete rozhodnúť o konečnom poradí. Hlasovanie prebieha do 10.11.2023Ďakujeme! https://www.facebook.com/hashtag/fantastick%C3%BDsvetprior

Do 14.9.2023 máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru. Po odolaní prihlášky si dohodnite stretnutie na tel.č. 0918 374 477/príp. bližšie informácie. https://zus-novaky.edupage.org/register/

A je tu posledný deň školského roka, ktorý bol pre nás iný – niesol sa v znamení 65. výročia založenia hudobného školstva v Novákoch. S tým súviselo viac veľkých koncertov – Vianočný koncert v kostole sv. Mikuláša v Novákoch, Koncert k 65. výročiu založenia školy…

Nováky, 16.jún 2023 Za absolventov sa prihovoril Matúš Závadský: Vážená pani riaditeľka, milí učitelia, milí žiaci. Dlho som rozmýšľal, ako začať tento príhovor a nájsť tie správne slová na vyjadrenie toho, čo pravdepodobne všetci teraz cítime – vďaku, dojatie, či radosť…. Stojíme tu po deviatich…

Ďakujeme za nádherné nedeľné popoludnie všetkým účinkujúcim – Small Band a Big Band ZUŠ Nováky, DDH Hradišťanka, Hradištské mažoretky Akord, Vojenská hudba Banská Bystrica . Veľké poďakovanie patrí hlavnému partnerovi, ktorý tento projekt podporil z verejných zdrojov – Fond na podporu umenia. Vďaka patrí aj…