Vážení rodičia, milí žiaci, na základe usmernenia MŠVVaŠ pokračuje vyučovanie na našej škole od 11.01.2021 dištančnou formou. Základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ) aj jazykové školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). https://www.facebook.com/jan.svajcik/videos/10224667985590895

Dnes pomyselne zapálená posledná sviečka na adventnom venci – žiaci speváckej triedy uč. Veroniky Danišovej Symbolika sviečok na venci 1.sviečka sa zapaľuje prvú adventnú, tzv. železnú nedeľu. Sviečka je pomenovaná ako nádej. 2.sviečka pripadá na druhú adventnú, tzv. bronzovú nedeľu a sviečka má symbolizovať mier. 3.sviečka, sa zapaľuje tretiu adventnú, tzv. striebornú nedeľu a symbolizuje […]

Sarah Bartolenová – Čestné uznanie / trieda Mgr. Lenky Matušíkovej Odborná porota posudzovala 22 216 prác detí zo 78 krajín a ocenila 1 403 prác, ktoré uspeli vo veľkej konkurencii. Zoznam a fotografie ocenených prác nájdete na webe výstavy www.mdvv-lidice.cz. Výstava ocenených prác je otvorená od 1.júna 2020 do 31. januára 2021 v galérii v […]

Vyučovanie od 26.10.2020 do 27.11.2020 Na základe informácií vlády SR zo dňa 22.10.2020 a následne tlačovej konferencie ministra školstva zo dňa 23.10.2020 oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom: – mení sa forma individuálneho vyučovania – prechádzame na dištančné vzdelávanie, čiže online vyučovanie. Triedni učitelia budú kontaktovať žiakov a rodičov (rozvrh hodín) – v skupinovom vyučovaní – […]