Adam Putiška – 3. miesto v zlatom pásme v kategórii I.C Sofia Gubová – strieborné pásmo v kategórii I.B Timea Toronyiová, Lucia Görögová- strieborné pásmo v kategórii II.A Martin Obžera – strieborné pásmo v kategórii II.B Emma Putišková – strieborné pásmo v kategórii III.A ( trieda Mgr. Zuzany Borikovej) Prievidza, 28. november 2019