Cena Spoločnosti J. K. Mertza Bratislava zo Súťaže mladých gitaristov “ Young guitarist competition 2019” Hommage to Luigi Legnani. 1. Koncert laureátov 20.6.2019 Koncertná sieň Klarisky. 2. Koncert laureátov 21.6. 2019 Nádvorie Zichiho paláca. Martin Obžera – gitarová trieda Mgr. Zuzany Borikovej ( zastupujúci p.uč. Peter Pisár)

Dňa 19. júna 2019 sa v DK Nováky konal koncert spojený s ocenením žiakov. Za reprezentáciu školy v súťažiach a verejných vystúpeniach bolo riaditeľkou školy ocenených 77 žiakov. Srdečne gratulujeme! Všetky fotky nájdete na FB školy

Celoslovenská súťažná prehliadka Svetozára Stračinu Timotej Vida – Zlaté pásmo v 7. kategórii v sólovej hre na husle Terézia Ďurejová – Strieborné pásmo v 1. kategórii v sólovej hre na husle trieda uč. Eva Gardlíková, DiS,.art. Detva, 24. máj 2019 Gratulujeme!