Perfektné!!! Gratulujeme! Vo finále predviedla parádne Somebody to Love od Queen https://www.codnes.sk/spravy/video-barbora-piesova-postupila-do-super-finale-superstar-2020-vo-finale-predviedla-paradne-somebody-love-od-queen?fbclid=IwAR1fw4u386DRbdcM9YPzBbuh1UZppDw7eJ9fAPLG96ibF-_a8q55-_2L624

pre žiakov PŠ, 1.,2. ročníka/1.časti – uč. Jana Oboňová pre žiakov 3.,4. ročníka/1.časti a 1.,2. ročníka/2.časti – uč. Mgr. Linda Špaková pre žiakov na elokovanom pracovisku v Nitrici a v Kamenci pod Vtáčnikom – uč. Kamila Valašeková Témy na prezentáciu 1.a 2. ročník/2. časť – uč. Mgr. Špaková, Valašeková

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Novákoch na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020) a následnom prerokovaní pedagogickej rady oznamuje žiakom/zákonným zástupcom žiakov: Základné princípy hodnotenia žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania […]