Vážení rodičia, na základe rokovania okresného krízového štábu, odporúčania RÚVZ v Prievidzi a po prerokovaní so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že od pondelka 22.2.2021 obnovujeme prezenčné individuálne vyučovanie pre žiakov vo veku prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj, dištančne pokračuje kolektívne vyučovanie, predmety spev a hra na dychové nástroje. […]