pre žiakov PŠ, 1.,2. ročníka/1.časti – uč. Jana Oboňová pre žiakov 3.,4. ročníka/1.časti a 1.,2. ročníka/2.časti – uč. Mgr. Linda Špaková pre žiakov na elokovanom pracovisku v Nitrici a v Kamenci pod Vtáčnikom – uč. Kamila Valašeková

Vážení rodičia, žiaci,dňa 28.5.2020 prišlo Rozhodnutie MŠVVaŠ o otvorení ZUŠ od 1.6.2020 bez žiadnych pokynov a usmernení.Po dohode so zriaďovateľom zostávame v režime home office z dôvodu bezpečnosti žiakov i učiteľov a ochrany zdravia.

Vážení rodičia a žiaci,v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. mája 2020 o obnove vyučovania s účinnosťou od 1. júna 2020 sa nehovorí o obnove školského vyučovania v ZUŠ. Sú stanovené podmienky a usmernenia pre základné a materské školy, pre základné umelecké školy nie.Na základe aktuálnych informácií bude výchovno-vzdelávací […]

Perfektné!!! Gratulujeme! Vo finále predviedla parádne Somebody to Love od Queen https://www.codnes.sk/spravy/video-barbora-piesova-postupila-do-super-finale-superstar-2020-vo-finale-predviedla-paradne-somebody-love-od-queen?fbclid=IwAR1fw4u386DRbdcM9YPzBbuh1UZppDw7eJ9fAPLG96ibF-_a8q55-_2L624