Elektronická prihláška Možnosť prihlásiť sa do hudobného, výtvarného a tanečného odboru. V hudobnom odbore je možnosť prihlásiť sa na hudobné nástroje: Hra na klavíri, na keyboarde Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, viole, violončele, kontrabase Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute – sopránovej, altovej, tenorovej…

Adam Putiška – 1. miesto v II. kategórii, cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia – gitarová trieda Mgr. Zuzany Borikovej Srdečne gratulujeme

Aktualizácia Školského semafora zo dňa 19.01.2022https://www.minedu.sk/data/att/21795.pdf Vážení rodičia a žiaci, na základe platnej legislatívy sa upravujú podmienky prezenčného vyučovania v našej základnej umeleckej škole nasledovne: Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný,…

Oznamujeme žiakom a rodičom , že v pondelok 10.1.2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a predmetoch. Vyučovanie bude prebiehať podľa platných rozvrhov. Je potrebné poslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. S prianím všetkého dobrého v celom novom roku 2022 sa na Vás tešíme!