Elektronická prihláška na vyplnenie Prijímacie skúšky na školský rok 2021/22 do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru sa konajú v dňoch 14. – 15. júna 2021 v čase od 13.00 – 17.00 hod. v budove ZUŠ V hudobnom odbore na hudobné nástroje: CIMBAL – NOVÉ Hra…

Od pondelka 10.mája 2021 prebieha vyučovanie na našej škole prezenčne vo všetkých odboroch v individuálnom i skupinovom vyučovaní podľa rozvrhu. Je potrebné doniesť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – na stiahnutie tu a u triednych učiteľov. Tešíme sa na Vás!

Vyučovanie od 3.5.2021 pokračuje ako doteraz – prezenčne individuálne vyučovanie pre všetky ročníky okrem spevu a dychových nástrojov, dištančne spev, dychové nástroje a kolektívne vyučovanie. Nie je potrebný test žiaka a rodiča, ale čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo na stiahnutie tu https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Vážení rodičia, milí žiaci, od 26. apríla 2021 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR obnovujeme prezenčne individuálne vyučovanie pre žiakov všetkých ročníkov ZŠ, SŠ, VŠ okrem spevu a dychových nástrojov, dištančne pokračuje vyučovanie v skupinovej výučbe, speve a hre na dychové nástroje. https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/ Momentálne platné podmienky…