Celoslovenská súťažná prehliadka Svetozára Stračinu Timotej Vida – Zlaté pásmo v 7. kategórii v sólovej hre na husle Terézia Ďurejová – Strieborné pásmo v 1. kategórii v sólovej hre na husle trieda uč. Eva Gardlíková, DiS,.art. Detva, 24. máj 2019 Gratulujeme!

Kristína Muho – Zlaté pásmo 2. kategória sólo Lucia Balážová – Bronzové pásmo 3. kategória sólo trieda uč. Soňa Petáková, DiS.art. Bojnice, 23.máj 2019

V hudobnom odbore : • Hra na klavíri, na keyboarde • Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, viole, violončele, kontrabase • Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute – sopránovej, altovej, tenorovej , basovej, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne, pozaune, lesnom rohu • Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare • Hra na akordeóne • […]

Dovoľte, aby sme sa aj touto cestou poďakovali všetkým, ktorí darovali Rodičovskému združeniu pri ZUŠ Nováky 2% zo svojich daní. Rodičom a rodinným príslušníkom detí, ktorí sú našimi žiakmi, ale aj tým ktorí u nás deti nemajú a napriek tomu nás aktívne podporili.Získané finančné prostriedky využijeme na zlepšenie výchovno – vyučovacieho procesu.Ešte raz ĎAKUJEME!

Fotky sú zverejnené na FB školy Kategória Ba DRAJF, ZUŠ Žarnovica – Zlaté pásmo 1.miesto LIMETKA, ZUŠ Žarnovica – Zlaté pásmo 2.miesto Moja mama spieva lepšie ako tvoja, ZUŠ Nováky – Zlaté pásmo 3.miesto SLIDE, ZUŠ Mojmírovce – Zlaté pásmo Strieborné pásmo: Zoznam alergénov – ZUŠ Šaštín – Stráže Skupina ZUŠ Bojnice – Luisa Pipíšková […]