I. Bienále celoslovenskej výtvarnej súťaže Púchovské parafrázy Žiačka výtvarného odboru z triedy Mgr. Lenky Matušíkovej získala Špeciálnu cenu poroty. Gratulujeme!

Mikulášsky pozdrav z našej školy Novo prerobené priestory – učebňa hudobnej náuky, klavírna trieda Mgr. Špakovej a šatňa, veľká skúšobňa – pripravená na nácvik Big bandu a väčších komorných zoskupení s plánom dobudovať nahrávacie štúdio, trieda výtvarného odboru Mgr. Matušíkovej s novou šatňou. Milí žiaci,…

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29.11.2021 Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu majú ZUŠ mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období od 29. novembra 2021 do 17. decembra 2021. Prevádzku je možné zabezpečiť iba dištančnou formou. Vyučovanie vo všetkých odboroch…

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE K PANDEMICKEJ SITUÁCII V OKRESE PRIEVIDZA V týždni od 22. 11. 2021 – 28. 11. 2021 je okres PRIEVIDZA v ČIERNEJ FÁZE – III.stupeň OHROZENIA Individuálne vyučovanie – pokračuje prezenčnou formou bez zmien podľa platných rozvrhov Skupinové vyučovanie: Hudobná náuka: rozdelenie žiakov zostáva…

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE K PANDEMICKEJ SITUÁCII V OKRESE PRIEVIDZA V týždni od 15. 11. 2021 – 21. 11. 2021 je okres PRIEVIDZA v BORDOVEJ FÁZE – II. stupeň OHROZENIA individuálne vyučovanie – pokračuje prezenčnou formou bez zmien podľa platných rozvrhov skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch –…

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE K PANDEMICKEJ SITUÁCII V OKRESE PRIEVIDZA V týždni od 8. 11. 2021 – 14. 11. 2021 je okres PRIEVIDZA v BORDOVEJ FÁZE – II. stupeň OHROZENIA – individuálne vyučovanie – pokračuje prezenčnou formou bez zmien podľa platných rozvrhov – skupinové vyučovanie vo všetkých…