Petrohrad očami detí – 5.ročník výtvarnej súťaže pod patronátom GUBERNÁTORA MESTA SANKT PETERBURGU Alexandra Dmitrijeviča Beglova PATRIK FRANKO – 2. cena v I. kategórii – trieda Mgr. Lenka Matušíková Gratulujeme!

Elektronická prihláška na vyplnenie Prijímacie skúšky na školský rok 2021/22 do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru sa konajú v dňoch 14. – 15. júna 2021 v čase od 13.00 – 17.00 hod. v budove ZUŠ V hudobnom odbore na hudobné nástroje: CIMBAL – NOVÉ Hra…