uč. Elena Meleshchenko / novaky.tanecna@gmail.com

Vyučovanie bude prebiehať formou online, cez email a Skype. Na email vám budú zaslané videá s cvičením ( domáca úloha)  a raz do týždňa bude online konzultácia cez Skype ( čas konzultácií dohodneme ).

Na natáčanie videí budem potrebovať 1 žiačku z každého ročníka v čase vyučovacej hodiny – dohodneme individuálne.

Ďakujem za pochopenie a spoluprácu!