K 60. výročiu založenia školy sme zakúpili do koncertnej sály nové koncertné krídlo YAMAHA. Jeho cena bola 16 790€,čiastkou 7 000€ prispelo mesto Nováky a ostatné finančné prostriedky sme doplnili z rozpočtu školy. Síce sme čakali na jeho výrobu v Japonsku a dlhšiu cestu k…