Vážení rodičia,

na základe rokovania okresného krízového štábu, odporúčania RÚVZ v Prievidzi a po prerokovaní so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že od pondelka 22.2.2021 obnovujeme prezenčné individuálne vyučovanie pre žiakov vo veku prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,

dištančne pokračuje kolektívne vyučovanie, predmety spev a hra na dychové nástroje.

K nástupu žiaka do školy je potrebný negatívny test zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní a podpísané a doručené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa sa nebude môcť zúčastniť prezenčného vyučovania.

Ďakujeme za pochopenie

Viac informácií u triednych učiteľov

Čestné vyhlásenie na stiahnutie

Shopping cart

close