Aktualizácia Školského semafora zo dňa 19.01.2022https://www.minedu.sk/data/att/21795.pdf

Vážení rodičia a žiaci,

na základe platnej legislatívy sa upravujú podmienky prezenčného vyučovania v našej základnej umeleckej škole nasledovne:

Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný) – prosíme posielať Vyhlásenie o bezpríznakovosti triednemu učiteľovi cez Edupage ako doteraz, 1x v týždni.

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný):

Rodič žiaka, ktorý je očkovaný alebo prekonal COVID zašle Oznámenie o výnimke z karantény triednemu učiteľovi cez EDUPAGE – v časti Žiadosti a vyhlásenia. V papierovej forme použijú prílohu č.2 : Oznámenie o výnimke z karantény

„Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ zasielajú rodičia triednym učiteľom cez EDUPAGE – v časti Žiadosti a vyhlásenia. Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy, jeho vykonanie môže potvrdiť rodič. Na účely samotestovania žiak obdrží testy len prostredníctvom svojej kmeňovej školy.

V papierovej podobe použijú prílohu č. 4: Potvrdenie o vykonaní Ag testu s negatívnym výsledkom

Ďakujeme za pochopenie.

Shopping cart

close