Oznamujeme žiakom a rodičom , že v pondelok 10.1.2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a predmetoch. Vyučovanie bude prebiehať podľa platných rozvrhov. Je potrebné poslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

S prianím všetkého dobrého v celom novom roku 2022 sa na Vás tešíme!

Shopping cart

close