Prajeme všetkým rodičom, žiakom i priaznivcom našej školy

pokojné a v zdraví prežité Veľkonočné sviatky

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na skoré stretnutie

Kolektív ZUŠ v Novákoch