Vážení rodičia a žiaci,
v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. mája 2020 o obnove vyučovania s účinnosťou od 1. júna 2020 sa nehovorí o obnove školského vyučovania v ZUŠ. Sú stanovené podmienky a usmernenia pre základné a materské školy, pre základné umelecké školy nie.
Na základe aktuálnych informácií bude výchovno-vzdelávací proces v ZUŠ Nováky a na elokovaných pracoviskách naďalej prebiehať dištančnou formou.
Veríme, že aj za takýchto okolností budú naši žiaci napredovať vo svojich odboroch prostredníctvom nových (on-line) foriem vzdelávania, a že sa čoskoro uvidíme v našich triedach.
Týmto chceme poďakovať rodičom za spoluprácu a podporu v tejto mimoriadnej situácii.
V prípade otvorenia ZUŠ Vás budeme informovať o zmenách prostredníctvom Vašich učiteľov, na web stránke a FB školy.

Shopping cart

close