Vážení rodičia, žiaci,
dňa 28.5.2020 prišlo Rozhodnutie MŠVVaŠ o otvorení ZUŠ od 1.6.2020 bez žiadnych pokynov a usmernení.
Po dohode so zriaďovateľom zostávame v režime home office z dôvodu bezpečnosti žiakov i učiteľov a ochrany zdravia.

Shopping cart

close