Adriana Juríková – 1. miesto Zlaté pásmo, 3. kategória sólo Lucia Balážová – strieborné pásmo, 2. kategória sólo Samuel Štorcel – bronzové pásmo, 4. kategória sólo ( uč. Petáková Soňa, DiS.art. ) Bojnice, 24. mája 2018  

Miroslav Macho – Zlaté pásmo v 9. kategórii v sólovej hre na husliach (uč. Gardlíková Eva, DiS.art., korepetícia uč. Soňa Petáková, DiS.art.) Detva, 18.máj 2018  

Beat forum Gbely 2018 Duo Leronky  – 1. miesto v kategórii Scénický tanec Junior, choreografia „The Reason“ Duo L&K – 2. miesto v kategórii Scénický tanec Mládež , choreografia „Personal Jesus“ Gbely, 5. máj 2018 Deň tanca Trenčianskeho kraja Lentilky – bronzové pásmo v kategórii…

Do 12. ročníka súťaže sa prihlásilo 62 spevákov a 15 hudobných skupín – spolu 187 súťažiacich. Všetkým ďakujeme za účasť, boli ste skvelí aj ako súťažiaci ale aj ako publikum. Oceňujeme aj Vašu disciplínu, bez ktorej by nebol možný bezproblémový priebeh súťaže. Veľké poďakovanie patrí…