Každý rok poriadame koncert v kostole v Novákoch. Ani rok 2017 nebol vínimkou.