V júni pripravujeme

 

Fotky z Chrámového koncertu

 

Chrámový koncert

 

Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.rok 2015/16

 

Mestské oslavy Dňa matiek – fotky

 

Fotky Novácky talent- kategória B, koncert hostí

 

Novácky talent- kategória A

 

Ďakujeme sponzorom

9. ročník Nováckeho talentu by nebol taký úspešný, nebyť pomoci našich sponzorov, ktorým týmto chceme srdečne poďakovať:

Hudobniny e-Play Igor Rybnikár

PPC Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu v Prievidzi

Nestlé Slovensko, s.r.o.

primátor mesta Nováky RNDr. Daniel Daniš

mesto Nováky

 

Výsledky súťaže Novácky talent

9. ročníka Nováckeho talentu sa zúčastnilo 24 súťažiacich v kategórii A – sólový spev a 16 kapiel a Big bandov v kategórii B z celého Slovenska.

Umiestnenia získali aj naši žiaci:

Veronika Vidová ( uč. Monika škrabanová) – 1. miesto v kategórii Aa ( sólový spev, vek do 9 rokov)

Vanessa Paušurová ( uč. Monika Škrabanová)  – 2. miesto v kategórii Ab ( sólový spev, 10-12 rokov)

Petra Vajdová( uč. Monika Škrabanová)  – cena za originálny javiskový a spevácky prejav, kategória Ad ( sólový spev nad 17 rokov)

MONKEYS ( uč. Ján Vážan) – 1. miesto v kategórii Bb ( kapely nad 15 rokov)

RŠ BAND ( uč. Rastislav Šidlo) – 2. miesto v kategórii Bb ( kapely nad 15 rokov)

BIG BAND ( uč. Martin Peták) – 2. miesto v kategórii Bc ( Big band)

GRATULUJEME!

Všetky výsledky a ocenenia nájdete v prílohe

 

Deň matiek

Shopping cart

close