2% dane

Chcete pomôcť našej škole?

Poskytnite 2 % z Vašej zaplatenej dane Občianskemu združeniu pri Základnej umeleckej škole v Novákoch.

Získané peniaze budú použité na výchovno – vzdelávacie účely: nákup, resp. opravu hudobných nástrojov, nákup učebných pomôcok, nôt…

Tlačivo a návod ako postupovať nájdete v prílohe aj u triednych učiteľov.

 

Ď A K U J E M E

 

PF 2016

Prajeme Vám krásne a radostné Vianoce

v kruhu svojich blízkych  a v nadchádzajúcom roku 2016

veľa šťastia, zdravia, spokojnosti

a veľa pracovných i osobných úspechov.

Kolektív zamestnancov ZUŠ

 

OZNAM

Na základe odporúčania ministra školstva Juraja Draxlera

poskytujem na piatok 8.1.2016 pre žiakov

voľno z prevádzkových dôvodov.

Zdenka Duchoňová, riaditeľka

 

Fotky z Vianočného koncertu v kostole v Novákoch

Veselé a krásne, radostné a šťastné,

príjemné a milé vianočné chvíle…

 

 

Vianočný koncert v kostole v Novákoch

 

Koncert žiakov strunového oddelenia

 

Vianočný koncert v kostole v Kamenci pod Vtáčnikom

 

Pomáhali sme Mikulášovi rozsvietiť stromček

V piatok 4.12.2015 o 16.00 hod. na námestí v Novákoch rozsvietil Mikuláš vianočný stromček a rozdal deťom darčeky.

Hudobným programom, moderovaním a ozvučením prispeli k slávnostnej nálade aj naši učitelia a žiaci.

 

V decembri pripravujeme

 

Koncert spevákov a akordeonistov

Vyučujúce speváckych a akordeónových tried

pozývajú rodičov na Školský koncert

dňa 24.11.2015 o 16.00 hod.

do koncertnej sály ZUŠ.

Shopping cart

close